تحليل pth

Tener demasiado o muy poco calcio en la sangre puede causar problemas de salud graves. A vitamin D test measures the level of 25-hydroxyvitamin D and/or 1,25-dihydroxyvitamin D in the blood to detect a deficiency or excess

2023-01-29
    الز وام ل
  1. Odběr bývá prováděn nejčastěji kolem 8